FOTO-ARCHIEF MIXED CRICKET CLUB „HENGELO”
Ga met de cursor op de foto staan en klik, dan worden de foto's goot geopend.


Seizoen 2010

Johan Vriezen en Wim Voogel benoemd tot erelid van de cricketclub
Fred Wichmann krijgt de Van Beusekom wisselbeker van verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 13 maart 2010 zijn natuurlijk de formele zaken besproken en heeft het Bestuur verantwoording afgelegd over de gang van zaken in het jaar 2009. De prijsuitreiking was dit jaar zeer bijzonder.

Maar liefst twee leden werden benoemd tot erelid en de redenen zijn duidelijk. Een heel lange staat van dienst en daarbij zeer grote verdiensten voor de MCC Hengelo!

Beide ereleden ontvingen van voorzitter Diederik Neeb de bijbehorende oorkonde en een prachtige glazen trofee met inscriptie. Hun echtgenotes werden in de bloemetjes gezet! Ook Aly Kruijshoop kreeg bloemen. Roelof heeft alle prijzen al ontvangen en had zich toch weer enorm ingezet voor de club!

Ook Fred Wichmann werd in de schijnwerpers gezet. Helaas figuurlijk, want hij kon de vergadering helaas niet bijwonen. Fred heeft heel veel betekend voor de club bij de bouw van het clubhuis. Het was daarbij "U roept en wij regelen het".

Na het feestelijke gedeelte kwam de bestuursverkiezing waarbij Henriëtte van Blaaderen werd herbenoemd als Penningmeester. Een uitgebreid overzicht werd gepresenteerd van alle kosten rondom de bouw van het clubhuis en het eerste volle exploitatiejaar. De contributies blijven gelijk aan die van vorig jaar.

Op 1 mei wordt het clubhuis feestelijk geopend en wordt hieraan voorafgaand een Twenty/20 toernooi georganiseerd. Alle leden en oud-leden ontvangen een uitnodiging. Dat zal zo veel mogelijk per e-mail zijn (sneller en veel goedkoper). Als uw e-mail adres gewijzigd is geef dit dan snel door aan de secretaris s.v.p.!

Wij gaan weer in de competitie spelen met twee elftallen en zoeken een professionele trainer voor de veldtrainingen, die in de laatste week van april weer starten.

Na de vergadering was de traditionele Midwinteravond. Natuurlijk boden de kersverse ereleden een drankje aan en er waren heerlijke hapjes. Het was erg gezellig en feestelijk!

Foto's : Roelof Kruijshoop - klik op de foto en deze opent groot in een nieuw scherm