FOTO-ARCHIEF MIXED CRICKET CLUB „HENGELO”
Ga met de cursor op de foto staan en klik, dan worden de foto's goot geopend.


Seizoen 2012

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 10 maart 2012
John Kloppenburg krijgt de Van Beusekom wisselbeker van verdienste
Roelof Kruijshoop weer terug in het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 maart 2012 zijn vanzelfsprekend de formele zaken besproken zoals het verslag van vorig jaar, het jaarverslag en de financiën. Het Bestuur heeft verantwoording afgelegd over de gang van zaken in het jaar 2011. De vereniging heeft een goed jaar achter de rug, zij het dat met maar één elftal kon worden gespeeld omdat cricketers die niet tijdig de contributie en wedstrijdgelden wilden betalen, en ook geen andere afspraken hierover met het bestuur hadden gemaakt, niet mochten deelnemen aan de competitie. De sfeer was echter wel goed en er werd een goed resultaat neergezet.

Aangezien niet alle financiële afhandelingen tijdig gereed waren voor de vergadering, kon het bestuur nog niet worden gedechargeerd. Het staat echter wel vast dat de boeken goed zijn bijgehouden door de penningmeester en dat de financiën ook in 2012 geen problemen zullen opleveren. Het bestuur zal de zaken snel verder afmaken en komt er dan op terug, zodat dan de gewenste decharge wel kan worden gegeven.

Secretaris Wim Voogel, die 18 jaar secretaris is geweest, trad tussentijds af. Hij had al een paar jaar aangegeven graag te willen stoppen, maar een opvolger kon nog niet worden gevonden. Het bestuur heeft Roelof Kruijshoop bereid gevonden om ad interim secretaris te worden, doch het bestuur blijft zoeken naar een goede opvolger. Met enig ceremonieel werd de bestuurswisseling een feit en nam Roelof "het stokje over".

Wim werd in maart 2010 al benoemd tot erelid. Voorzitter Diederik Neeb bedankte Wim voor deze jarenlange inzet en overhandigde hem een cadeaubon. Zijn echtgenote Carla ontving een prachtig boeket bloemen. Aansluitend overhandigde voorzitter Diederik Neeb bloemen aan de dames die de club vorig jaar zo goed hebben ondersteund. Het gaat om Anke Prinsen (scoren en hulp Not Out), Aly Kruijshoop (hulp Not Out en bij SGS wedstrijden), Antoinette (barhulp bij wedstrijden).

Reglementair aftredend en direct herkiesbaar waren Diederik Neeb en John Kloppenburg, die met applaus zijn herkozen.

De voorzitter stelde voor om de Van Beusekom Beker voor het lid dat in het afgelopen jaar de grootste verdienste heeft gehad voor de vereniging, en ook maar één keer per persoon kan worden uitgereikt, toe te kennen aan John Kloppenburg. John heeft zeer veel tijd en moeite gestopt in het jeugdgebeuren van onze vereniging en is bezig de jeugd opnieuw op te bouwen. Hij participeert hierbij ook in de voorbereidingen van de KNCB om tot werving van jeugd bij het tweetalig onderwijs te komen. Helaas kon John Kloppenburg wegens ziekte niet bij de vergadering zijn, maar hij ontvangt de beker zo spoedig mogelijk.

De cricketclub zal komend jaar opnieuw met één elftal gaan deelnemen aan de competitie. Ook zal extra veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van cricket in onze omgeving. Speerpunt hierbij zijn de scholen met tweetalig  (Nederlands en Engels) onderwijs, waarop cricket onderwezen zal gaan worden. In 2012 gaat het om scholen in Tubbergen, Enschede en Almelo.

De spelersbijeenkomst zal worden gehouden op 16 april in het clubhuis. De indoortrainingen in Deventer zullen snel beginnen en die in Hengelo zijn al aan de gang. Wij gaan weer op het cricketveld trainen met ingang van donderdag 26 april 2012. Er zijn goede plannen voor het opzetten van veteranencricket in Oost Nederland, alhoewel het in 2012 waarschijnlijk nog niet zal lukken om vanuit HENGELO al mee te doen.

Na afloop van de vergadering was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.